دکتر غزل تقی زاده

دکتر غزل تقی زاده

کارشناس ارشد بازرگانی

ادامه

مهندس مهدی قندانی

مهندس مهدی قندانی

کارشناس بازرگانی داخلی

ادامه

سید مصطفی داوود نبی

سید مصطفی داوود نبی

مدیریت مالی

ادامه

زهرا علیزاده

زهرا علیزاده

کارشناس حسابداری

ادامه

پرویز فروغی

پرویز فروغی

مدیر حقوقی

ادامه

لیلا عباسی

لیلا عباسی

کارشناس نیروی انسانی

ادامه

در حال نمایش : 1 - 6 مجموع : 6