ارتباط با ما

آدرس: تهران -خیبانن میرداماد ،خیابان البرز، خیابان قبادیان شرقی ،پلاک 2 ،طبقه 4، واحد 11

کد پستی: 1918933802

شماره های تماس: 26424139-26422826-26645764

تلفکس: 26423181

:پست الکترونیک

  info@paryab.co

صتدوق پستی:5343-19395

فرم تماس با کالا گستر
captcha