ماموریت

بیانیه ماموریت گروه کالا گستر حکمت:

ایجاد  مدیریت زنجیره تامین بین المللی با هدف تامین محصولات و نهاده های کشاورزی با کیفیت و برقراری ارتباط با بازارهای جهانی با هدف صادرات محصولات ایرانی از طریق ابتکار و نوآوری وبا تکیه بر نیروی انسانی خلاق و کارآمد که باعث ایجاد ارزش در زنجیره تجارت بین الملل بین ایران و سایر کشور ها میگردد