منشور اخلاقی

 
 tickما بر این باوریم که با حس مسئولیت پذیری، خرد جمعی و خود باوری برای درک صحیح اهداف در راستای موفقیت، رشد و تعالی شرکت تلاش خواهیم نمود.
tickما براین باوریم که حفظ ارزشها پشتوانه محکم اعتماد مشتریان بوده، لذا کوشش خود را در آراستن خویش به این باورها واجب و ضروری می دانیم.
tickما خود را موظف ميدانيم كه با ايجاد يك فرهنگ كار گروهي قوي و ايجاد بستري مناسب جهت به فعليت رساندن توانايي ها ي كاركنان ، شرايط مناسب را براي ارائه بهترين خدمات به مشتريانمان فراهم مي‌سازيم.
tickما مسئوليت تمام فعاليت هايمان را برعهده گرفته و در برابرشان پاسخگو بوده و خود را ملزم به رعايت قوانين كشوري كه در آن فعاليت ميكنيم، ميدانيم.
tickما كاركنان شركت; خود را موظف به رعايت تمام اصول اخلاقي دانسته و اصل صداقت در كسب و كار را سر لوحه فعاليت هاي بازرگاني شركت ميدانيم.
tickما اصول و ارزشهای این منشور اخلاقی را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن نهایت تلاش و کوشش خود را بکار خواهیم بست.